Bệnh huyết áp thấp

  • Phân loại huyết áp theo chuẩn WHO

    Phân loại huyết áp theo chuẩn WHO
    08:49PM 23/03/2019
    Bệnh Huyết áp thường được phân loại dựa trên huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Huyết áp tâm thu là áp lực máu trong lòng mạch trong khi tim đập. Huyết áp tâm trương là áp lực máu trong khoảng thời gian giữa hai lần đập của tim. Khi huyết áp tâm thu hay tâm trương cao hơn giá trị bình thường theo tuổi thì được phân loại là tiền tăng huyết áp hoặc tăng huyết áp. Tổ chức...

077 6161 369