Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN

“Trở thành một trong những công ty sở hữu chuỗi cung ứng tốt nhất trong lĩnh vực Thiết bị y tế. Mang đến cho cộng đồng những phương pháp chăm sóc sức khỏe đạt chất lượng trên diện rộng. Hoàn thành mục tiêu là cầu nối gắn kết và chia sẻ lợi ích giữa nhà sản xuất, thị trường trang thiết bị y tế, bác sĩ và bệnh nhân."

Tầm nhìn doanh nghiệp của Laven Việt Nam

 


SỨ MỆNH

"Công ty TNHH LAVEN VIETNAM được hình thành với mong muốn mang đến cộng đồng những kỹ thuật y tế tiên tiến bậc nhất thế giới. Ngày càng nhiều người dân có cơ hội được chăm sóc sức khỏe chất lượng ở mức chi phí hợp lý. Ngày càng nhiều bác sĩ, kỹ thuật viên được tiếp cận với những giải pháp y tế một cách toàn diện, luôn được đào tạo, hỗ trợ và hướng dẫn về chuyên môn."

Sứ mệnh của Laven Việt Nam

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

"Lấy lợi ích sức khỏe của bệnh nhân lên làm yếu tố hàng đầu, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh của công ty."
Giá trị cốt lõi của Laven Việt Nam

 

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Xây dựng một công ty lấy con người làm trung tâm

  • Đào tạo và phát triển con người trong tổ chức, giúp họ phát huy tối đa tiềm năng bản thân
  • Tạo ra giá trị riêng biệt cho từng nhân viên
Văn hóa doanh nghiệp Laven Việt Nam

076 6161 369