Thiết bị y tế khoa phòng chuyên dụng

Cung cấp thiết bị y tế chuyên dụng cho các khoa phòng bệnh viện phòng khám như phòng mổ, hồi sức cấp cứu, nha khoa, răng hàm mặt, khoa sản, thiết bị nhi khoa....

076 6161 369