Thiết bị y tế khoa phòng chuyên dụng

Cung cấp thiết bị y tế chuyên dụng cho các khoa phòng bệnh viện phòng khám như phòng mổ, hồi sức cấp cứu, nha khoa, răng hàm mặt, khoa sản, thiết bị nhi khoa....

0766161369